poznan-generalne-wykonawstwo

Posiadając doświadczenie w realizacji dużych kontraktów w ramach Generalnego Wykonawstwa oferujemy również z naszej strony sprawowanie funkcji Generalnego Wykonawcy w powiązaniu z Project Managementem i Kierownictwem Budowy.

Generalne Wykonawstwo jest bardzo korzystne dla Inwestorów zarówno w przypadku dużych inwestycji jak i w budownictwie indywidualnym. Inwestor zyskuje gospodarza budowy który koordynuje wszystkie prace na placu budowy. Jest to szczególnie ważne w specyficznych realizacjach takich jak inwestycje na terenie funkcjonującego zakładu lub w halach przemysłowych gdzie wbudowywanie elementów należy skoordynować z technologią Inwestora. Generalne Wykonawstwo jest bardzo wygodnym i korzystnym rozwiązaniem dla Inwestora.

Funkcja Generalnego Wykonawcy sprawdza się również w przypadku budownictwa indywidualnego. Inwestor indywidualny unika wtedy budowy tak zwanym systemem gospodarczym. Generalny Wykonawca realizuje powierzone zadanie w całości lub w ustalonej części. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie dla Inwestorów indywidualnych, którzy zajęci sprawami zawodowymi nie zawsze mają czas aby zaangażować się w realizowany obiekt.