Investor’s Supervision Inspector

Multidisciplinary Investor Supervision

Are you an investor looking for a reliable partner to provide comprehensive investor supervision, ensuring the protection of your interests at every stage of construction?

NASZE REALIZACJEZobacz

Obsługiwane branże

Deweloperska

Produkcja i przemysł

Logistyczna

Handlowa

Rynek biurowy

Budownictwo indywidualne

Obiekty inżynieryjne

Obiekty sportowe

Budownictwo szkieletowe

Linie technologiczne

Prefabrykacja

Przestrzeń publiczna

Masz pytania?+48 605 428 767

What is Investor Supervision?

Investor supervision is a comprehensive service that provides thorough management and control over the construction process. Our company plays a key role in monitoring, coordinating, and supervising various project aspects to ensure compliance with standards, regulations, and investor expectations.

According to building regulations, investor supervision, or the investor’s supervision inspector, is essential in project execution. Our task is to ensure that construction works are conducted in line with the design, agreements, building regulations, and quality standards. The inspector’s duties also include monitoring work progress, coordinating subcontractors, and addressing any issues or changes during execution.

Investor Supervision Inspector – When to Appoint?

When is it mandatory to appoint an investor supervision inspector? Legislators have specified particular instances where the appointment is obligatory:
 1. Public Utility and Collective Residence Buildings: Required for projects like schools, hospitals, shopping centers, and collective residences to ensure safety and compliance with standards.
 2. Historic Buildings: Mandatory for construction, reconstruction, or renovation of registered historic buildings to preserve historical and architectural values.
 3. Large Buildings: Necessary for buildings with a volume of 2500 m³ or more to ensure project compliance.
 4. Tall Structures: Required for buildings and structures exceeding specified heights (e.g., 15 meters).
 5. Mining Areas: Needed to ensure safe construction in areas affected by mining damages.
 6. Explosion-Prone Areas: Required for buildings with rooms at risk of explosion to ensure safety.
 7. Bridge Structures: Essential for designing and constructing bridges to ensure proper execution due to technical and safety requirements.

Investor Supervision Inspector – Specializations

Supervision of construction is always conducted in accordance with applicable legal regulations. Our company has an experienced team of construction engineers specializing in various fields. This enables us to provide comprehensive and professional support at every stage of project implementation.

Architectural

An investor supervision inspector specializing in architecture is an expert in the aesthetics and functionality of designed structures. Their task is to monitor the conformity of construction work with the architectural design and ensure the proper appearance and detailing.

Structural and Construction

Supervision inspectors with a structural and construction specialization have in-depth knowledge of materials, technologies, and building regulations. Their role includes precise control over construction works, ensuring the stability, durability, and safety of the project.

Electrical

Electrical supervision inspectors focus on the correct installation and safety of electrical systems. Their knowledge covers safety regulations and industry standards to ensure user safety and compliance with norms.

Sanitary

Our team of supervision inspectors specializing in sanitary installations is crucial for ensuring the proper functioning of water and sewage systems. Their task is to check that installation work complies with hygienic and technical standards.

Road

Our road supervision inspectors have experience in monitoring road infrastructure projects. Their task is to check the quality of materials, project compliance, and adherence to road construction and maintenance standards.

Hydraulic

Supervision inspectors specializing in hydraulic works focus on controlling projects related to water infrastructure, such as the construction of reservoirs, channels, and flood protection devices. Their task is to ensure these structures function correctly and comply with technical requirements.

Investor Supervision Inspector – Why Is It Worth It?

Appointing an investor supervision inspector is a strategic move for a successful investment. Their presence ensures meticulous oversight at every construction project stage. Acting on behalf of the investor, the inspector enforces compliance with regulations and industry standards, while also setting high-quality benchmarks. Their experience and expertise help minimize potential errors, delays, and issues, ensuring the project progresses efficiently and safely, resulting in satisfaction and the achievement of intended goals.

Investor Supervision – Full Support in the Polish Market

We specialize in supporting foreign investors. Our experience with international investments gives us an edge. We provide professional services in English and German at the highest level – this is our standard. We help navigate the complexities of Polish regulations, ensuring smooth operations.

Our experienced team of engineers ensures compliance with standards, even in challenging projects. By working with us, you gain professionalism, precision, and efficiency – your investments are carried out safely and in line with expectations.

How Much Does Investor Supervision Cost?

The cost of investor supervision depends on various factors. Key determinants include the nature and complexity of the construction project. The diversity of required inspector specializations, such as architectural, structural, sanitary, electrical, road, or hydraulic, influences the final price. Additionally, the number of inspectors involved, based on the project’s size, affects the cost.

The value of the investment, scope of work, and building specifics are crucial determinants of the supervision cost. Therefore, each project is evaluated individually to tailor costs to the investor’s unique needs and requirements.

Looking for Investor Supervision?
You can get in touch with us by sending a message and your contact details.

Investor Supervision Using BIM

What is BIM?

BIM (Building Information Modeling) is an advanced digital system for managing data and information about a construction project. It integrates geometric, technical, and logistical data into a 3D model, ensuring consistent and efficient control over the design, construction, and operation processes. BIM enables collaboration among various construction specialists, improving project quality, minimizing errors, and saving time and costs.

How Does BIM Improve Investor Supervision?

BIM revolutionizes investor supervision. The key benefits of the system include:

 • Strict Control: BIM enables real-time progress tracking, allowing quick responses to changes and preventing delays.
 • 3D Visualization: Virtual visualization of the project aids in plan analysis and problem identification.
 • Analyses and Simulations: BIM allows for advanced analyses, such as energy performance or structural flaws, optimizing the project.
 • Accuracy and Compliance: The supervisor can compare actual work progress with the BIM model, identifying discrepancies and errors.
 • Easy Communication: A shared BIM model facilitates communication among stakeholders, minimizing the risk of errors from outdated information.
 • Risk Reduction: Early problem detection minimizes the risk of delays and additional costs.
 • Complete Visibility: The supervising team has access to the full project history, aiding in monitoring changes and decisions during implementation.

BIM-Based Investor Supervision

Our BIM-based investor supervision service ensures smooth, efficient project execution, avoiding costly surprises and maximizing investment value.

HAVE QUESTIONS?+48 605 428 767

INVESTOR SUPERVISION – PROJECTS

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Pełna obsługa inwestycji budowlanych
Inspektor nadzoru
Oferujemy pełnobranżowy nadzór inwestorski, który obejmuje szeroki zakres działań, w tym kontrolę jakości, harmonogramowanie prac, nadzór nad budżetem, oraz koordynację działań różnych specjalistów. Zapewniamy kompleksową ochronę interesów inwestora na każdym etapie projektu budowlanego.

ZOBACZ WIĘCEJ

Kierownik budowy

Dostarczamy doświadczonego kierownika budowy, który precyzyjnie zarządza procesami budowlanymi, zapewniając harmonię, terminowość i jakość, a także minimalizując ryzyko i niepewność inwestycyjną.

ZOBACZ WIĘCEJ

Generalny wykonawca

Jako generalny wykonawca, kompleksowo zarządzamy procesem budowy, integrując różnorodne aspekty projektu. Dzięki profesjonalnemu podejściu eliminujemy potencjalne komplikacje, oszczędzając czas i środki.

ZOBACZ WIĘCEJ

Kosztorys budowlany

Przed rozpoczęciem projektu dostarczamy dokładne kosztorysy budowlane, zapewniające rzetelne oszacowanie kosztów. To kluczowy element planowania finansowego, przyczyniający się do skutecznej alokacji budżetu.

ZOBACZ WIĘCEJ

Opinie i ekspertyzy techniczne

Nasze opinie i ekspertyzy techniczne stanowią niezawodne wsparcie w procesie decyzyjnym. Oferujemy rzetelną ocenę techniczną, umożliwiającą podejmowanie świadomych wyborów w kontekście inwestycji.

ZOBACZ WIĘCEJ

Inwestor zastępczy

Jako inwestor zastępczy, reprezentujemy Twoje interesy na każdym etapie inwestycji. Zapewniamy kompleksową opiekę, minimalizując Twoje zaangażowanie operacyjne i zapewniając skuteczne zarządzanie projektem.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zaprojektuj i wybuduj

Oferujemy usługę projektowania i budowy, przenosząc Twoje koncepcje w rzeczywistość. Nasz zespół zrealizuje Twój projekt od wstępnych szkiców po finalne wykonanie, gwarantując spójność i jakość.

ZOBACZ WIĘCEJ

Kierownictwo robót

Nasze doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi gwarantuje sprawną realizację prac zgodnie z normami i harmonogramem. Zapewniamy solidność i dokładność w każdym etapie.

ZOBACZ WIĘCEJ