poznan-kierownik-budowy

Kierownik budowy Poznań, Wielkopolska

Kierownik budowy to najbardziej odpowiedzialna funkcja w procesie budowlanym. Oferujemy usługę kierownika budowy w Poznaniu oraz okolicach (powiat poznański), zarówno dla dużych inwestycji budowlanych oraz dla budownictwa indywidualnego.

W przypadku dużych inwestycji budowlanych oferujemy pełną współpracę z inwestorem, inspektorem nadzoru inwestorskiego, zespołem projektowym oraz koordynację wszystkich prac na placu budowy od momentu rozpoczęcia prac na budowie do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Pełnienie funkcji kierownika budowy w przypadku budownictwa indywidualnego nie ogranicza się tylko do wpisów w dzienniku budowy i figurowania na tablicy informacyjnej budowy co jest częstą praktyką na rynku. Budowa domu jednorodzinnego jest często inwestycją na całe życie, w większości finansowaną z kredytu bankowego zatem kontrola budowy przynajmniej raz w tygodniu jest dla nas standardem.

Dodatkowo oferujemy inwestorowi odbiór elementów konstrukcyjnych na placu budowy, doradztwo techniczne, przygotowanie odpowiednich dokumentów do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, pomoc w doborze wykonawców i późniejsza współpraca z nimi podczas wykonywania prac. Dla czynności kontrolnych na placu budowy dysponujemy odpowiednim sprzętem kontrolnym i pomiarowym. Popularne na rynku budowlanym stwierdzenie, że dopiero trzeci dom buduje się dla siebie jest trafne w przypadku gdy realizacja budowy domu odbywa się bez odpowiedniego nadzoru.

Poszukujesz kierownika budowy dla swojej inwestycji? Zadzwoń – 605 428 767


NASZA OFERTA