poznan-nadzor-inwestorski-1

Funkcja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wymagana jest zgodnie z Prawem Budowlanym przy dużych inwestycjach. Oferujemy usługę Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz jeśli jest to wymagane w branży instalacyjnej, elektrycznej i drogowej.

Dysponując doświadczeniem na dużych inwestycjach oferujemy Inwestorowi pełną współpracę na inwestycji polegająca na przeprowadzaniu czynności kontrolnych prac wykonywanych na budowie. Polecamy również funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w mniejszych inwestycjach mimo, że nie jest to wymagane decyzją o pozwoleniu na budowę. Takie Nadzory Budowlane są korzystne dla Inwestora w budownictwie indywidualnym gdy Wykonawca w pakiecie oferuje własnego Kierownika Budowy. Inwestor w takim przypadku jest pozbawiony kontroli przez niezależnego specjalistę reprezentującego jego interesy na placu budowy.