nadzory budowlane poznań

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Wielkopolska

Nadzory budowlane Poznań

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wymagany jest zgodnie z Prawem Budowlanym przy dużych inwestycjach. Oferujemy usługę Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz jeśli jest to wymagane w branży instalacyjnej, elektrycznej i drogowej czyli tak zwany Nadzór Inwestorski Pełnobranżowy.

Dysponując doświadczeniem na dużych inwestycjach oferujemy Inwestorowi pełną współpracę na inwestycji polegająca na przeprowadzaniu czynności kontrolnych prac wykonywanych na budowie. Polecamy również funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w mniejszych inwestycjach mimo, że nie jest to wymagane decyzją o pozwoleniu na budowę. Takie Nadzory Budowlane są korzystne dla Inwestora w budownictwie indywidualnym gdy Wykonawca w pakiecie oferuje własnego Kierownika Budowy. Inwestor w takim przypadku jest pozbawiony kontroli przez niezależnego specjalistę reprezentującego jego interesy na placu budowy.

Profesjonalny Inspektor Nadzoru Inwestorskiego? Nadzór budowlany Poznań -Zadzwoń – 605 428 767


NASZA OFERTA