poznan-doradztwo-techniczne

W powiązaniu z funkcją Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oferujemy szerokie doradztwo techniczne.

Ze względu na różnorodność rozwiązań technicznych i nowych technologii budowlanych na rynku Inwestor często sam nie jest w stanie podjąć decyzji co do prawidłowego rozwiązania pod względem zasadności i kosztów. Często aby przyspieszyć realizację konieczne jest zaproponowanie alternatywnego rozwiązania
w stosunku do projektu budowlanego. Wiedzę o nowych technologiach na rynku czerpiemy z targów branżowych w Polsce i Europie.

Usługa doradztwa technicznego sprawia, że realizacja Inwestycji kończy się sukcesem i zadowoleniem Inwestora przez długie lata użytkowania obiektu.