Zaprojektuj i Wybuduj

Formuła Design & Build

Proponujemy kompleksowe podejście, obejmujące cały cykl inwestycji – od stworzenia projektu architektonicznego i technicznego, aż po finalne wykonanie budowy.

Obsługiwane branże

Deweloperska

Produkcja i przemysł

Logistyczna

Handlowa

Rynek biurowy

Budownictwo indywidualne

Budownictwo szkieletowe

Prefabrykacja

Przestrzeń publiczna

Masz pytania?+48 605 428 767

Co to jest system zaprojektuj i wybuduj?

System “Zaprojektuj i Wybuduj” (ang. Design & Build) to nowoczesny model organizacyjny wykorzystywany w branży budowlanej, który opiera się na kompleksowym podejściu do procesu inwestycyjnego. W ramach tego systemu, inwestor powierza jednej firmie (generalnemu wykonawcy) zarówno stworzenie projektu, jak i przeprowadzenie budowy. Taka integracja odpowiedzialności ma na celu zwiększenie efektywności, minimalizację ryzyka oraz usprawnienie całościowego przebiegu inwestycji.

W ramach modelu “Zaprojektuj i wybuduj”, generalny wykonawca nie tylko kreuje projekt zgodny z oczekiwaniami inwestora, lecz także pełni nadzór nad wszystkimi aspektami realizacji. To obejmuje zakup materiałów, przeprowadzenie prac budowlanych oraz skoordynowanie działań różnych etapów. Dzięki temu podejściu, unika się potencjalnych konfliktów między różnymi podmiotami i zapewnia spójność w procesie inwestycyjnym.

System “Zaprojektuj i Wybuduj” jest szczególnie atrakcyjny dla inwestorów, którzy cenią sobie płynność i spójność procesu inwestycyjnego. Ten model umożliwia lepszą kontrolę nad projektem, skrócenie czasu realizacji oraz potencjalną optymalizację kosztów. Jednak kluczowym aspektem jest wybór zaufanego i kompetentnego generalnego wykonawcy, który zagwarantuje wysoką jakość i terminową realizację projektu.

Kiedy stosować formułę zaprojektuj i wybuduj?

Formułę “Zaprojektuj i Wybuduj” stosuje się w przypadkach, gdy inwestor poszukuje bardziej zintegrowanego i efektywnego podejścia do realizacji projektów budowlanych. Ten model organizacyjny jest szczególnie przydatny w sytuacjach, gdzie inwestor pragnie uniknąć potencjalnych komplikacji i konfliktów między różnymi podmiotami zaangażowanymi w proces inwestycyjny.

System “Zaprojektuj i Wybuduj” znajduje zastosowanie w wielu przypadkach, takich jak:

 

  1. Optymalizacja czasu: Gdy istnieje potrzeba skrócenia czasu realizacji projektu poprzez równoczesne planowanie i budowę. Dzięki temu można osiągnąć efektywniejszy harmonogram prac.
  2. Minimalizacja ryzyka: Inwestor, zlecając całość projektu jednemu generalnemu wykonawcy, zmniejsza ryzyko konfliktów między różnymi podmiotami oraz niestabilności projektu.
  3. Wygoda dla inwestora: Osoby inwestujące, które chcą ograniczyć swoje zaangażowanie w zarządzanie projektem, wybierają tę formułę, ponieważ oddaje ona większą odpowiedzialność za projekt w ręce generalnego wykonawcy.
  4. Spójność i integralność projektu: W sytuacjach, gdzie kluczowym jest utrzymanie spójności i harmonii między projektowaniem a realizacją, ta forma organizacyjna może okazać się korzystna.
  5. Ułatwienie komunikacji: Dla inwestorów, którzy preferują jedno źródło kontaktu i zarządzania, “Zaprojektuj i Wybuduj” może uprościć proces komunikacji i koordynacji.
  6. Optymalizacja kosztów: Dla niektórych projektów ta forma organizacyjna może przyczynić się do oszczędności poprzez lepsze wykorzystanie zasobów i współpracę na etapie projektowania i realizacji.

Formuła “Zaprojektuj i Wybuduj” znajduje zastosowanie w sytuacjach, gdzie inwestor poszukuje spójnego, zintegrowanego podejścia, które minimalizuje ryzyko i przyspiesza proces inwestycyjny.

Dlaczego warto skorzystać z formuły “Zaprojektuj i Wybuduj”?

Formuła “Zaprojektuj i Wybuduj” staje się coraz bardziej popularnym modelem organizacyjnym w branży budowlanej. W tym podejściu inwestor powierza generalnemu wykonawcy kompleksową odpowiedzialność za cały projekt, począwszy od projektowania aż po finalną realizację. Dzięki temu rozwiązaniu, inwestor unika konieczności koordynacji między różnymi wykonawcami i może skoncentrować się na kluczowych aspektach inwestycji.

System “Design & Build” znajduje zastosowanie w różnorodnych projektach, od budynków mieszkalnych i komercyjnych po infrastrukturę publiczną czy obiekty przemysłowe. Przykłady obejmują budowę centrów handlowych, kompleksów sportowych oraz rozbudowę infrastruktury drogowej czy energetycznej. Dla inwestorów, którzy pragną zyskać pewność efektywnej realizacji i osiągnięcia celów inwestycyjnych, formuła “Zaprojektuj i Wybuduj” staje się atrakcyjnym i skutecznym rozwiązaniem.

Design & Build – pełne wsparcie na rynku polskim

Usługa “Design & Build” stanowi doskonałe wsparcie również dla inwestorów zagranicznych, pragnących zainwestować w Polsce. Jako doświadczony partner w dziedzinie budownictwa, jesteśmy doskonale zaznajomieni z unikalnymi aspektami rynku budowlanego w Polsce. Posiadamy wiedzę na temat obowiązujących przepisów oraz lokalnych standardów, co pozwala nam na skuteczne dostosowanie strategii inwestycyjnej do specyfiki tego rynku.

Nasza zdolność komunikacji w języku angielskim i niemieckim jest kluczowym elementem naszej oferty. Rozumiemy, że jasna i efektywna komunikacja jest nieodzowna dla sukcesu inwestycji, zwłaszcza dla inwestorów z zagranicy. Dzięki temu możemy zapewnić Ci pełne zrozumienie procesu, rozwiązać wszelkie wątpliwości oraz dostarczyć bieżące informacje na każdym etapie realizacji projektu. Nasze długoletnie doświadczenie w obszarze projektowania i budowy pozwoli Ci osiągnąć Twoje cele inwestycyjne w Polsce w sposób nie tylko efektywny, ale również zgodny z najwyższymi standardami jakości.

Design & Build – jaki koszt usług?

Koszt systemu “Zaprojektuj i Wybuduj” zależy od wielu czynników, takich jak projekt, lokalizacja i preferencje inwestora. Oferujemy adekwatne ceny, biorąc pod uwagę cały proces od projektowania do budowy. Wybór tej formuły przynosi wiele korzyści – jednolita odpowiedzialność generalnego wykonawcy minimalizuje ryzyko i zapewnia efektywność procesu. Skracamy czas i umożliwiamy optymalizację kosztów przy zachowaniu wysokiej jakości.

Dominantę naszych usług stanowią: kompleksowa wiedza, doświadczenie w negocjacjach oraz wsparcie w dostosowaniu projektu do oczekiwań i standardów rynku budowlanego. Koszty usługi Desin & Build poniesione przez inwestora to inwestycja w projekt zakończony sukcesem. Współpraca z ekspertami gwarantuje płynność przebiegu inwestycji przy jednoczesnej eliminacji konfliktów i minimalizacji ryzyk.

Poszukujesz formuły zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji?

Po przesłaniu formularza kontaktowego, otrzymasz zwrotny telefon od naszego zespołu.

Pełna obsługa inwestycji budowlanych
Inspektor nadzoru
Oferujemy pełnobranżowy nadzór inwestorski, który obejmuje szeroki zakres działań, w tym kontrolę jakości, harmonogramowanie prac, nadzór nad budżetem, oraz koordynację działań różnych specjalistów. Zapewniamy kompleksową ochronę interesów inwestora na każdym etapie projektu budowlanego.

ZOBACZ WIĘCEJ

Kierownik budowy

Dostarczamy doświadczonego kierownika budowy, który precyzyjnie zarządza procesami budowlanymi, zapewniając harmonię, terminowość i jakość, a także minimalizując ryzyko i niepewność inwestycyjną.

ZOBACZ WIĘCEJ

Generalny wykonawca

Jako generalny wykonawca, kompleksowo zarządzamy procesem budowy, integrując różnorodne aspekty projektu. Dzięki profesjonalnemu podejściu eliminujemy potencjalne komplikacje, oszczędzając czas i środki.

ZOBACZ WIĘCEJ

Kosztorys budowlany

Przed rozpoczęciem projektu dostarczamy dokładne kosztorysy budowlane, zapewniające rzetelne oszacowanie kosztów. To kluczowy element planowania finansowego, przyczyniający się do skutecznej alokacji budżetu.

ZOBACZ WIĘCEJ

Opinie i ekspertyzy techniczne

Nasze opinie i ekspertyzy techniczne stanowią niezawodne wsparcie w procesie decyzyjnym. Oferujemy rzetelną ocenę techniczną, umożliwiającą podejmowanie świadomych wyborów w kontekście inwestycji.

ZOBACZ WIĘCEJ

Inwestor zastępczy

Jako inwestor zastępczy, reprezentujemy Twoje interesy na każdym etapie inwestycji. Zapewniamy kompleksową opiekę, minimalizując Twoje zaangażowanie operacyjne i zapewniając skuteczne zarządzanie projektem.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zaprojektuj i wybuduj

Oferujemy usługę projektowania i budowy, przenosząc Twoje koncepcje w rzeczywistość. Nasz zespół zrealizuje Twój projekt od wstępnych szkiców po finalne wykonanie, gwarantując spójność i jakość.

ZOBACZ WIĘCEJ

Kierownictwo robót

Nasze doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi gwarantuje sprawną realizację prac zgodnie z normami i harmonogramem. Zapewniamy solidność i dokładność w każdym etapie.

ZOBACZ WIĘCEJ

Bez względu na skalę projektu, gwarantujemy kompleksową obsługę w obszarze budowlanym.

Twój projekt jest dla nas priorytetem – z nami zyskujesz efektywne i innowacyjne rozwiązania, które przekładają się na wartość Twoich inwestycji.