SKIBINSKI BUILDING STRUCTURES

SKIBINSKI BUILDING STRUCTURES

Build effective but with caution
SEE OUR SERVICES
BUILDING INVESTEMENTS

BUILDING INVESTEMENTS

Full support for construction projects
15 YEARS OF EXPERIENCE

15 YEARS OF EXPERIENCE

15 years of experience in the supervision of construction contracts
PROFESSIONAL SUPERVISION ON SITE

PROFESSIONAL SUPERVISION ON SITE

Do you need professional supervision on the construction site?
Please call + 48 605 428 767
SUPPORT FOR FOREIGN INVESTORS IN LEADING CONSTRUCTION CONTRACTS IN POLAND

SUPPORT FOR FOREIGN INVESTORS IN LEADING CONSTRUCTION CONTRACTS IN POLAND

We speak English, German and Russian

OUR SERVICES

S.B.S. SKIBINSKI BUILDING STRUCTURES offers services in the management of construction projects.

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wymagany jest zgodnie z Prawem Budowlanym przy dużych inwestycjach. Oferujemy usługę Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz...

INWESTOR ZASTĘPCZY

Oferujemy usługę Inwestora Zastępczego. Usługa Inwestor Zastępczy polega na reprezentowaniu Inwestora realizującego inwestycję budowlaną w trakcie całego procesu budowlanego. Zarówno w przypadku re...

KIEROWNIK BUDOWY POZNAŃ

Kierownik budowy Poznań, Wielkopolska Kierownik budowy to najbardziej odpowiedzialna funkcja w procesie budowlanym. Oferujemy usługę kierownika budowy w Poznaniu oraz okolicach (powiat poznańsk...

OPINIE TECHNICZNE I EKSPERTYZY TECHNICZNE

Bardzo często trafiają do nas Inwestorzy, którzy w trakcie realizacji natrafili na problemy wstrzymujące inwestycję. Istnieje bardzo często konieczność przygotowania opinii lub ekspertyzy technicz...

SKIBINSKI BUILDING STRUCTURES

Build effective but with caution