Substitute Investor

Experienced Project Manager

We offer comprehensive support at every stage of your construction investment. Our strengths include reliable and extensive knowledge, experience in overseeing all stages and aspects of the investment from A to Z – from expert evaluations, cost estimation, planning, organization, and supervision of works to thorough control – making your project achievable, safe, and profitable.

NASZE REALIZACJEZobacz

Obsługiwane branże

Deweloperska

Produkcja i przemysł

Logistyczna

Handlowa

Rynek biurowy

Budownictwo indywidualne

Obiekty inżynieryjne

Obiekty sportowe

Budownictwo szkieletowe

Prefabrykacja

Linie technologiczne

Przestrzeń publiczna

Masz pytania?+48 605 428 767

Who is a Substitute Investor?

A substitute investor, also known as a project manager, is a crucial pillar of support in the construction investment process. In this role, an individual or company represents the main investor, acting on their behalf and ensuring the efficient progress of the entire project. Their task is to protect the investor’s interests, ensure smooth construction processes, and optimize costs and timelines.

A substitute investor plays a key role in project management, overseeing and coordinating the activities of various entities involved in the investment. They possess comprehensive knowledge of construction law, building standards, and technical requirements. This enables them to effectively plan, organize, and control each stage of construction. They handle both administrative and technical matters, ensuring the project’s alignment with the investor’s expectations, while emphasizing quality and timeliness. Their involvement helps to avoid potential problems, streamline processes, and translates into savings and efficiency throughout the construction endeavor.

Substitute Investor – Scope of Responsibilities

he tasks of a substitute investor are crucial for the smooth progression of construction investments. Their role encompasses a wide range of responsibilities that contribute to the success of the project.

According to the Building Law Act, the responsibilities of a substitute investor include:

  1. Organizing the investment process: The substitute investor is responsible for the comprehensive organization of the investment, considering safety and health regulations.
   • Developing the construction project and other necessary projects.
   • Entrusting the construction management to a designated construction manager.
   • Preparing a safety and health protection plan.
   • Supervising the execution and acceptance of construction works.
   • In special cases, overseeing contractors with appropriate qualifications.
  2. Inspector of investor supervision: The substitute investor has the right to appoint an inspector of investor supervision on the construction site to ensure the compliance of works with the project and regulations.

  As a result, the substitute investor provides support in management, organization, safety, and control of the investment process. Their activities are crucial for effectively achieving the main investor’s goals, with the scope of responsibilities tailored to the specific needs and stages of the project.

  Substitute Investor – Why is it Worth it?

  Planning and executing a construction investment is a complex task that requires precise management, in-depth knowledge, and meticulous approach. Therefore, if you are an investor striving for success in a construction project, it is worth utilizing the services of an experienced substitute investor. Our company offers you full support to ensure your project is executed efficiently, according to plan, and with minimal risks.

  Why is Choosing a Project Manager a Smart Decision?

  • Reliable Risk Analysis: Our team of specialists are experts in managing the risks associated with construction investments. We identify potential pitfalls and risks, enabling effective management and minimization.
  • Comprehensive Knowledge: A substitute investor is not only a representative of your interests but also an expert in technical and legal knowledge. We assist in project development, documentation analysis, and effective coordination of activities on the construction site.
  • Economic Optimization: Your budget is our priority. Our experience in negotiations allows you to achieve cost optimization while maintaining the highest quality.
  • Effective Coordination: We expertly manage processes and efficiently coordinate subcontractors and suppliers. This ensures that your project is executed according to plan, saving you time and stress.
  • Safety: Our in-depth legal knowledge allows us to operate in full compliance with regulations. You can be assured that your investment will be conducted legally and safely.

  Substitute Investor – Comprehensive Support in the Polish Market

  We are ready to provide full support to foreign investors planning construction investments in Poland. Our substitute investor service is tailored to the unique needs of foreign investors, who often encounter differences in regulations and market specifics. Thanks to our experience and knowledge, we offer comprehensive assistance, allowing foreign investors to feel confident and operate effectively in the Polish market.

  Understanding the regulations, standards, and specifics of the construction market in Poland is our priority. We possess thorough legal and technical knowledge, enabling us to navigate the Polish construction environment effectively. Communication in both English and German allows us to efficiently convey important information, eliminating language barriers and facilitating cooperation. For foreign investors, we are not just a business partner but also a guide to the Polish construction market, providing support at every stage of the investment process.

  Substitute Investor – What is the Cost of Project Manager Services?

  We understand that each investment is unique, so our offer is tailored to the specifics of the project and scope of work. We offer a transparent pricing policy that considers both our experience and the value we bring to our clients through effective investment process management.

  To obtain an accurate quote based on the project specifications and scope of work, we encourage you to contact us. Our team is ready to provide an offer that considers all aspects of your investment.

  NEED A SUBSTITUTE INVESTOR?
  After submitting the contact form, you will receive a callback from our team.

  Pełna obsługa inwestycji budowlanych
  Inspektor nadzoru
  Oferujemy pełnobranżowy nadzór inwestorski, który obejmuje szeroki zakres działań, w tym kontrolę jakości, harmonogramowanie prac, nadzór nad budżetem, oraz koordynację działań różnych specjalistów. Zapewniamy kompleksową ochronę interesów inwestora na każdym etapie projektu budowlanego.

  ZOBACZ WIĘCEJ

  Kierownik budowy

  Dostarczamy doświadczonego kierownika budowy, który precyzyjnie zarządza procesami budowlanymi, zapewniając harmonię, terminowość i jakość, a także minimalizując ryzyko i niepewność inwestycyjną.

  ZOBACZ WIĘCEJ

  Generalny wykonawca

  Jako generalny wykonawca, kompleksowo zarządzamy procesem budowy, integrując różnorodne aspekty projektu. Dzięki profesjonalnemu podejściu eliminujemy potencjalne komplikacje, oszczędzając czas i środki.

  ZOBACZ WIĘCEJ

  Kosztorys budowlany

  Przed rozpoczęciem projektu dostarczamy dokładne kosztorysy budowlane, zapewniające rzetelne oszacowanie kosztów. To kluczowy element planowania finansowego, przyczyniający się do skutecznej alokacji budżetu.

  ZOBACZ WIĘCEJ

  Opinie i ekspertyzy techniczne

  Nasze opinie i ekspertyzy techniczne stanowią niezawodne wsparcie w procesie decyzyjnym. Oferujemy rzetelną ocenę techniczną, umożliwiającą podejmowanie świadomych wyborów w kontekście inwestycji.

  ZOBACZ WIĘCEJ

  Inwestor zastępczy

  Jako inwestor zastępczy, reprezentujemy Twoje interesy na każdym etapie inwestycji. Zapewniamy kompleksową opiekę, minimalizując Twoje zaangażowanie operacyjne i zapewniając skuteczne zarządzanie projektem.

  ZOBACZ WIĘCEJ

  Zaprojektuj i wybuduj

  Oferujemy usługę projektowania i budowy, przenosząc Twoje koncepcje w rzeczywistość. Nasz zespół zrealizuje Twój projekt od wstępnych szkiców po finalne wykonanie, gwarantując spójność i jakość.

  ZOBACZ WIĘCEJ

  Kierownictwo robót

  Nasze doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi gwarantuje sprawną realizację prac zgodnie z normami i harmonogramem. Zapewniamy solidność i dokładność w każdym etapie.

  ZOBACZ WIĘCEJ

  Inwestor zastępczy – Realizacje

  No Results Found

  The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

  Regardless of the scale of the project, we guarantee comprehensive service in the construction sector.

  Your project is our priority – with us, you gain efficient and innovative solutions that translate into added value for your investments.