Inwestor zastępczy

Doświadczony project manager

Oferujemy kompleksowe wsparcie na każdym etapie inwestycji budowlanej. Nasze atuty: rzetelna i wszechstronna wiedza, doświadczenie w objęciu pieczą realizacji wszystkich etapów i aspektów inwestycji od A do Z – od ekspertyz, kosztorysowania, planu, organizacji i nadzoru prac po gruntowną kontrolę, sprawiają, że Twój projekt staje się osiągalny, bezpieczny i dochodowy.

NASZE REALIZACJEZobacz

Obsługiwane branże

Deweloperska

Produkcja i przemysł

Logistyczna

Handlowa

Rynek biurowy

Budownictwo indywidualne

Obiekty inżynieryjne

Obiekty sportowe

Budownictwo szkieletowe

Prefabrykacja

Linie technologiczne

Przestrzeń publiczna

Masz pytania?+48 605 428 767

Kim jest inwestor zastępczy?

Inwestor zastępczy, znany również jako project manager, to istotny filar wsparcia w procesie inwestycji budowlanych. Wcielając się w tę rolę, osoba fizyczna lub firma reprezentuje inwestora głównego, działa w jego imieniu i dba o efektywny przebieg całego projektu. Jego zadaniem jest zabezpieczenie interesów inwestora, zapewnienie płynności procesu budowlanego oraz optymalizacja kosztów i czasu realizacji.

Inwestor zastępczy pełni kluczową rolę zarządzania projektem, nadzorując i koordynując działania różnych podmiotów zaangażowanych w inwestycję. Posiada kompleksową wiedzę na temat przepisów prawa budowlanego, norm konstrukcyjnych oraz rygorów technicznych. Dzięki temu może efektywnie planować, organizować i kontrolować każdy etap budowy. Zajmuje się zarówno kwestiami administracyjnymi, jak i technicznymi, dbając o zgodność projektu z oczekiwaniami inwestora oraz stawiając na jakość i terminowość wykonania. Jego zaangażowanie pomaga uniknąć potencjalnych problemów, usprawnia procesy i przekłada się na oszczędności oraz efektywność całego przedsięwzięcia budowlanego.

Inwestor zastępczy – zakres obowiązków

Zadania inwestora zastępczego są istotne dla sprawnego przebiegu inwestycji budowlanych. Jego rola obejmuje szeroki wachlarz obowiązków, które przyczyniają się do sukcesu projektu.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane, do obowiązków inwestora zastępczego należą:

 1. Zorganizowanie procesu inwestycyjnego: Inwestor zastępczy jest odpowiedzialny za kompleksową organizację inwestycji, uwzględniając przepisy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
  • Opracowanie projektu budowlanego oraz innych projektów, gdy jest to konieczne.
  • Powierzenie kierownictwa budowy wyznaczonemu kierownikowi budowy.
  • Przygotowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
  • Nadzór nad wykonaniem i odbiorem robót budowlanych.
  • W przypadkach specjalnych, nadzór nad wykonawcami o odpowiednich kwalifikacjach.
 2. Inspektor nadzoru inwestorskiego: Inwestor zastępczy ma prawo do ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego na placu budowy. Ten nadzór ma na celu zapewnienie zgodności prac z projektem oraz przepisami.

W rezultacie, inwestor zastępczy zapewnia wsparcie w zakresie zarządzania, organizacji, bezpieczeństwa i kontroli procesu inwestycyjnego. Jego działania są kluczowe dla skutecznego osiągnięcia celów inwestora głównego, a zakres obowiązków jest dostosowywany do konkretnych potrzeb i etapów projektu.

Inwestor zastępczy – dlaczego warto?

Planowanie i realizacja inwestycji budowlanej to złożone zadanie, które wymaga precyzyjnego zarządzania, dogłębnej wiedzy oraz skrupulatnego podejścia. Dlatego jeśli jesteś inwestorem, który dąży do osiągnięcia sukcesu w projekcie budowlanym, warto skorzystać z usług doświadczonego inwestora zastępczego. Nasza firma oferuje Ci pełne wsparcie, by Twój projekt został zrealizowany efektywnie, zgodnie z planem i z minimalnymi ryzykami.

Dlaczego Wybór project managera to rozsądna decyzja?

 • Rzetelna analiza ryzyka: Zespół naszych specjalistów to eksperci zarządzania ryzykiem związanym z inwestycją budowlaną . Wykrywamy potencjalne pułapki i ryzyka, umożliwiając skuteczne nimi zarządzanie oraz minimalizację.
 • Kompleksowa wiedza: Inwestor zastępczy to nie tylko reprezentant Twoich interesów, to również ekspert w dziedzinie wiedzy technicznej i prawniczej. Pomagamy w opracowaniu projektów, analizie dokumentacji oraz skutecznej koordynacji działań na placu budowy.
 • Ekonomiczna optymalizacja: Twój budżet jest dla nas priorytetem. Nasze doświadczenie w negocjacjach pozwoli Ci osiągnąć optymalizację kosztów przy jednoczesnym utrzymaniu najwyższej jakości.
 • Skuteczna koordynacja: Doskonale zarządzamy procesami, efektywnie koordynujemy podwykonawców i dostawców. Dzięki temu, Twój projekt jest realizowany zgodnie z planem, oszczędzając Twój czas i nerwy.
 • Bezpieczeństwo: Nasza dogłębna wiedza prawnicza pozwala nam działać w pełnej zgodności z przepisami. Możesz być pewien, że Twoja inwestycja będzie prowadzona w sposób legalny i bezpieczny.

Inwestor zastępczy – pełne wsparcie na rynku polskim

Jesteśmy gotowi zapewnić pełne wsparcie inwestorom zagranicznym, którzy planują inwestycje budowlane w Polsce. Nasza usługa inwestora zastępczego jest dostosowana do unikalnych potrzeb zagranicznych inwestorów, którzy często napotykają na różnice w przepisach i specyfikę rynku. Dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy, świadczymy kompleksową pomoc, pozwalając inwestorom zagranicznym poczuć się pewnie i skutecznie działać na polskim rynku.

Zrozumienie przepisów, norm oraz specyfiki rynku budowlanego w Polsce to dla nas priorytet. Posiadamy dogłębną wiedzę prawniczą i techniczną, co umożliwia nam skuteczne poruszanie się w polskim środowisku budowlanym. Komunikacja zarówno w języku angielskim, jak i niemieckim pozwala nam efektywnie przekazywać istotne informacje, eliminując bariery językowe i ułatwiając współpracę. Dla inwestorów zagranicznych jesteśmy nie tylko partnerem biznesowym, ale również przewodnikiem po polskim rynku budowlanym, zapewniającym wsparcie na każdym etapie procesu inwestycyjnego.

Inwestor zastępczy – jaki koszt usług project managera?

Rozumiemy, że każda inwestycja jest unikalna, dlatego nasza oferta dostosowana jest do specyfiki projektu oraz zakresu pracy. Oferujemy przejrzystą politykę cenową, która uwzględnia zarówno nasze doświadczenie, jak i wartość, jaką przynosimy naszym klientom poprzez skuteczne zarządzanie procesem inwestycyjnym.

W celu uzyskania dokładnej wyceny na podstawie specyfikacji projektu i zakresu prac, zachęcamy do kontaktu z nami. Nasz zespół jest gotowy dostarczyć ofertę uwzględniającą wszystkie aspekty Twojej inwestycji.

Potrzebujesz inwestora zastępczego?

Po przesłaniu formularza kontaktowego, otrzymasz zwrotny telefon od naszego zespołu.

Pełna obsługa inwestycji budowlanych
Inspektor nadzoru
Oferujemy pełnobranżowy nadzór inwestorski, który obejmuje szeroki zakres działań, w tym kontrolę jakości, harmonogramowanie prac, nadzór nad budżetem, oraz koordynację działań różnych specjalistów. Zapewniamy kompleksową ochronę interesów inwestora na każdym etapie projektu budowlanego.

ZOBACZ WIĘCEJ

Kierownik budowy

Dostarczamy doświadczonego kierownika budowy, który precyzyjnie zarządza procesami budowlanymi, zapewniając harmonię, terminowość i jakość, a także minimalizując ryzyko i niepewność inwestycyjną.

ZOBACZ WIĘCEJ

Generalny wykonawca

Jako generalny wykonawca, kompleksowo zarządzamy procesem budowy, integrując różnorodne aspekty projektu. Dzięki profesjonalnemu podejściu eliminujemy potencjalne komplikacje, oszczędzając czas i środki.

ZOBACZ WIĘCEJ

Kosztorys budowlany

Przed rozpoczęciem projektu dostarczamy dokładne kosztorysy budowlane, zapewniające rzetelne oszacowanie kosztów. To kluczowy element planowania finansowego, przyczyniający się do skutecznej alokacji budżetu.

ZOBACZ WIĘCEJ

Opinie i ekspertyzy techniczne

Nasze opinie i ekspertyzy techniczne stanowią niezawodne wsparcie w procesie decyzyjnym. Oferujemy rzetelną ocenę techniczną, umożliwiającą podejmowanie świadomych wyborów w kontekście inwestycji.

ZOBACZ WIĘCEJ

Inwestor zastępczy

Jako inwestor zastępczy, reprezentujemy Twoje interesy na każdym etapie inwestycji. Zapewniamy kompleksową opiekę, minimalizując Twoje zaangażowanie operacyjne i zapewniając skuteczne zarządzanie projektem.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zaprojektuj i wybuduj

Oferujemy usługę projektowania i budowy, przenosząc Twoje koncepcje w rzeczywistość. Nasz zespół zrealizuje Twój projekt od wstępnych szkiców po finalne wykonanie, gwarantując spójność i jakość.

ZOBACZ WIĘCEJ

Kierownictwo robót

Nasze doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi gwarantuje sprawną realizację prac zgodnie z normami i harmonogramem. Zapewniamy solidność i dokładność w każdym etapie.

ZOBACZ WIĘCEJ

Bez względu na skalę projektu, gwarantujemy kompleksową obsługę w obszarze budowlanym.

Twój projekt jest dla nas priorytetem – z nami zyskujesz efektywne i innowacyjne rozwiązania, które przekładają się na wartość Twoich inwestycji.