Kierownik budowy

Partner w realizacji sukcesu budowlanego

Nasza oferta obejmuje wszechstronne usługi kierownictwa budowy, które zapewnią ciągłość i precyzję w procesie realizacji twojego projektu budowlanego.

NASZE REALIZACJEZobacz

Obsługiwane branże

Deweloperska

Produkcja i przemysł

Logistyczna

Handlowa

Rynek biurowy

Budownictwo indywidualne

Budownictwo szkieletowe

Linie technologiczne

Przestrzeń publiczna

Masz pytania?+48 605 428 767

Kierownik budowy – kim jest?

Kierownik budowy to osoba nieodzowna w procesie realizacji inwestycji budowlanej. To profesjonalista o szerokich kompetencjach, którego rolą jest nie tylko nadzorować prace na placu budowy, ale również zapewnić płynny i efektywny przebieg całego projektu.

Ekspert Techniczny

Kierownik budowy to wykwalifikowany fachowiec z obszaru budownictwa. Posiada wiedzę techniczną oraz doświadczenie, które umożliwiają mu zrozumienie skomplikowanych zagadnień budowlanych i inżynieryjnych. Jego zadaniem jest dbanie o zgodność prac z projektem, przepisami oraz standardami branżowymi.

Koordynacja i Nadzór

To kierownik budowy odpowiada za zarządzanie całym procesem budowlanym. Koordynuje działania różnych podwykonawców, monitoruje postęp prac, dba o terminy oraz jakość wykonywanych robót. Jego profesjonalny nadzór gwarantuje, że każdy etap inwestycji jest realizowany zgodnie z założeniami.

Rozwiązywanie Problemów

W trakcie realizacji inwestycji mogą pojawić się niespodziewane problemy czy wyzwania. Kierownik budowy jest gotowy na takie sytuacje. Dzięki swojemu doświadczeniu i umiejętnościom podejmuje szybkie i trafne decyzje, minimalizując ewentualne opóźnienia czy komplikacje.

Komunikacja i Partnerstwo

Kierownik budowy pełni rolę pośrednika między inwestorem a wykonawcami. Zapewnia płynną komunikację, raportuje postępy i udziela informacji na bieżąco. Jego celem jest osiągnięcie zaufania inwestora poprzez transparentność, profesjonalizm i skuteczną realizację projektu.

Wspiera Twój Sukces

Współpraca z kierownikiem budowy opiera się na partnerstwie w osiągnięciu celów inwestycyjnych. Nasza wiedza, zaangażowanie i skrupulatność sprawiają, że Twoja inwestycja jest w dobrych rękach. Powierzenie nam roli kierownika budowy przyczyni się do sukcesu i doskonałego przebiegu Twojego projektu budowlanego.

Kiedy potrzebny jest kierownik budowy?

Kierownik budowy jest niezbędny w przypadku różnorodnych inwestycji budowlanych, które podlegają przepisom prawa budowlanego. Jego obecność jest wymagana, aby zapewnić nadzór nad całością procesu budowlanego oraz skutecznie koordynować wszystkie etapy realizacji projektu.

W przypadku inwestycji, dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, inwestor ma obowiązek zatrudnienia kierownika budowy. Dodatkowo, kierownik budowy jest konieczny w budowach wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, stacji transformatorowych, sieci elektroenergetycznych, instalacji gazowych czy w przypadku prac wymagających specjalistycznych decyzji organu nadzoru budowlanego.

Rola kierownika budowy jest kluczowa dla zapewnienia zgodności z projektem, normami oraz przepisami bezpieczeństwa, przyczyniając się do pomyślnego i bezpiecznego przebiegu inwestycji.

Obowiązki kierownika budowy

  1. Przejęcie terenu i bezpieczeństwo: Protokolarne przejęcie od inwestora terenu budowy wraz z obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi. Odpowiednie zabezpieczenie terenu oraz stałych punktów osnowy geodezyjnej, włączając elementy środowiska przyrodniczego i kulturowego.
  2. Dokumentacja budowy: Prowadzenie kompleksowej dokumentacji budowy, zawierającej informacje o przebiegu robót, zmianach, postępach i wszelkich kluczowych aspektach procesu budowlanego.
  3. Koordynacja robót: Zapewnienie zgodnego z projektem lub pozwoleniem na budowę wykonania prac budowlanych oraz przestrzeganie przepisów techniczno-budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy. Koordynacja działań zapobiegających zagrożeniom i zapewnienie przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
  4. Zarządzanie zmianami: Wprowadzanie koniecznych zmian w informacjach i planach, w celu dostosowania ich do postępu prac budowlanych oraz utrzymania zgodności z przepisami i projektem.
  5. Zawieszenie robót: Wstrzymanie prac budowlanych w przypadku stwierdzenia zagrożenia oraz zgłoszenie tego faktu właściwym organom. Zawiadomienie inwestora o wstrzymaniu robót i podjęcie działań zapobiegawczych.
  6. Realizacja zaleceń: Wykonanie zaleceń wpisanych do dziennika budowy oraz nadzorowanie ich wykonania.
  7. Przygotowanie do odbioru: Zgłoszenie do sprawdzenia lub odbioru robót, sprawdzenia instalacji i urządzeń, a także udział w czynnościach odbioru i eliminacja wykrytych wad.
  8. Dokumentacja powykonawcza: Przygotowanie pełnej dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, zawierającej wszelkie istotne informacje o wykonanych pracach.
  9. Zgłoszenie do odbioru: Zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru, uczestnictwo w procesie odbioru oraz zapewnienie usunięcia ewentualnych wad w celu spełnienia wymagań przepisów oraz względów bezpieczeństwa.

Kierownik budowy – dlaczego warto?

Zatrudnienie doświadczonego kierownika budowy to kluczowy krok w zapewnieniu udanego i sprawnego przebiegu każdej inwestycji budowlanej.

Kierownik budowy gwarantuje:
– Profesjonalne zarządzanie zgodnie z przepisami i normami, minimalizując ryzyko konsekwencji prawnych.
– Optymalizację kosztów, terminowość prac oraz bezpieczeństwo w miejscu pracy.
– Doskonałą jakość wykonania dzięki monitorowaniu procesu i eliminacji błędów.

Wynajęcie kierownika budowy to inwestycja w profesjonalne zarządzanie inwestycją, zgodne z przepisami, zapewnienie doskonałej jakości wykonania projektu oraz poprawa opłacalności inwestycji poprzez minimalizację ryzyka błędów i związanych z nimi kosztów.

Kierownik budowy – pełne wsparcie na rynku polskim

Nasza specjalizacja skupia się na wsparciu dla zagranicznych inwestorów, gdzie obsługa międzynarodowych projektów budowlanych stanowi naszą wyjątkową wartość dodaną. Zapewniamy kompleksową i profesjonalną obsługę w języku angielskim i niemieckim na najwyższym poziomie – to standard działania naszej firmy.

Pomagamy w skutecznym przekraczaniu barier polskich przepisów, gwarantując płynne i efektywne działanie. Doświadczona kadra kierowników budowy dba o rygorystyczną zgodność z normami oraz przepisami, nawet w przypadku wymagających i złożonych projektów. Współpracując z nami, zyskujesz dostęp do profesjonalizmu, precyzji oraz skuteczności – Twoje inwestycje są realizowane w sposób bezpieczny i zgodny z oczekiwaniami, pozostawiając Cię w pełnym spokoju ducha.

Ile kosztuje kierownik budowy?

Koszt zatrudnienia kierownika budowy może zależeć od wielu czynników, takich jak skala i rodzaj inwestycji, lokalizacja, zakres obowiązków oraz doświadczenie kierownika.

W naszej ofercie staramy się dostosować cenę do indywidualnych potrzeb każdego klienta, zapewniając transparentność i klarowność w kwestii kosztów. Skontaktuj się z nami, aby poznać szczegóły naszych usług i uzyskać spersonalizowaną ofertę dostosowaną do Twoich wymagań.

Poszukujesz kierownika budowy?

Po otrzymaniu wiadomości i danych kontaktowych, skontaktujemy się w sprawie Twojej inwestycji.

Pełna obsługa inwestycji budowlanych
Inspektor nadzoru
Oferujemy pełnobranżowy nadzór inwestorski, który obejmuje szeroki zakres działań, w tym kontrolę jakości, harmonogramowanie prac, nadzór nad budżetem, oraz koordynację działań różnych specjalistów. Zapewniamy kompleksową ochronę interesów inwestora na każdym etapie projektu budowlanego.

ZOBACZ WIĘCEJ

Kierownik budowy

Dostarczamy doświadczonego kierownika budowy, który precyzyjnie zarządza procesami budowlanymi, zapewniając harmonię, terminowość i jakość, a także minimalizując ryzyko i niepewność inwestycyjną.

ZOBACZ WIĘCEJ

Generalny wykonawca

Jako generalny wykonawca, kompleksowo zarządzamy procesem budowy, integrując różnorodne aspekty projektu. Dzięki profesjonalnemu podejściu eliminujemy potencjalne komplikacje, oszczędzając czas i środki.

ZOBACZ WIĘCEJ

Kosztorys budowlany

Przed rozpoczęciem projektu dostarczamy dokładne kosztorysy budowlane, zapewniające rzetelne oszacowanie kosztów. To kluczowy element planowania finansowego, przyczyniający się do skutecznej alokacji budżetu.

ZOBACZ WIĘCEJ

Opinie i ekspertyzy techniczne

Nasze opinie i ekspertyzy techniczne stanowią niezawodne wsparcie w procesie decyzyjnym. Oferujemy rzetelną ocenę techniczną, umożliwiającą podejmowanie świadomych wyborów w kontekście inwestycji.

ZOBACZ WIĘCEJ

Inwestor zastępczy

Jako inwestor zastępczy, reprezentujemy Twoje interesy na każdym etapie inwestycji. Zapewniamy kompleksową opiekę, minimalizując Twoje zaangażowanie operacyjne i zapewniając skuteczne zarządzanie projektem.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zaprojektuj i wybuduj

Oferujemy usługę projektowania i budowy, przenosząc Twoje koncepcje w rzeczywistość. Nasz zespół zrealizuje Twój projekt od wstępnych szkiców po finalne wykonanie, gwarantując spójność i jakość.

ZOBACZ WIĘCEJ

Kierownictwo robót

Nasze doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi gwarantuje sprawną realizację prac zgodnie z normami i harmonogramem. Zapewniamy solidność i dokładność w każdym etapie.

ZOBACZ WIĘCEJ

Bez względu na skalę projektu, gwarantujemy kompleksową obsługę w obszarze budowlanym.

Twój projekt jest dla nas priorytetem – z nami zyskujesz efektywne i innowacyjne rozwiązania, które przekładają się na wartość Twoich inwestycji.