Polityka Prywatności

Data ostatniej aktualizacji: 01.04.2024 r.

Wstęp

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych zbieranych przez [nazwa firmy/strony] (zwana dalej “Administrator”), za pośrednictwem strony internetowej https://sbsoznan.pl (zwanej dalej “Stroną”).

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest S.B.S. SKIBIŃSKI BUILDING STRUCTURES Dawid Skibiński, z siedzibą w Poznaniu, ul. Mostowa 14A/30, 61-854 Poznań, zarejestrowaną w Polsce, NIP: 7781185439, REGON: 634109737.

Cele przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

  • analizy zachowań użytkowników na Stronie za pomocą narzędzi takich jak Google Analytics i Microsoft Clarity;
  • prowadzenia kampanii reklamowych przy użyciu narzędzia Google Ads;
  • zapewnienia prawidłowego działania Strony oraz usług świadczonych na jej rzecz.

Rodzaje danych osobowych

Strona internetowa może gromadzić następujące kategorie danych osobowych:

  • dane identyfikacyjne (np. imię, nazwisko);
  • dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu);
  • dane dotyczące przeglądarki i urządzenia (np. adres IP, typ urządzenia, wersja systemu operacyjnego);
  • dane dotyczące zachowań użytkowników na Stronie (np. aktywność na Stronie, czas spędzony na Stronie).

Pliki cookie i technologie śledzące

Strona internetowa wykorzystuje pliki cookie oraz inne technologie śledzące w celu zbierania informacji o użytkownikach. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszej [polityce plików cookie](link do polityki plików cookie).

Podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie:

  • zgody użytkownika;
  • niezbędności przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów współpracujących, takich jak dostawcy usług analitycznych (np. Google Analytics, Microsoft Clarity) oraz platformy reklamowe (np. Google Ads). Przekazywanie danych odbywa się z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń.

Ochrona danych osobowych

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, utratą, zmianą lub zniszczeniem.

Prawa użytkowników

Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.

Kontakt w sprawie prywatności

Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych można kierować pod adres e-mail: biuro@sbspoznan.pl.

Aktualizacje polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności może być okresowo aktualizowana, aby odzwierciedlać zmiany w działalności Strony lub przepisach prawnych. Zaleca się regularne zapoznawanie się z jej treścią.