Inspektor nadzoru inwestorskiego

Wielobranżowy nadzór inwestorski

Jesteś inwestorem, który poszukuje solidnego partnera do pełnego nadzoru inwestorskiego, gwarantującego ochronę Twoich interesów na każdym etapie budowy?

NASZE REALIZACJEZobacz

Obsługiwane branże

Deweloperska

Produkcja i przemysł

Logistyczna

Handlowa

Rynek biurowy

Budownictwo indywidualne

Obiekty inżynieryjne

Obiekty sportowe

Budownictwo szkieletowe

Linie technologiczne

Prefabrykacja

Przestrzeń publiczna

Masz pytania?+48 605 428 767

Czym jest nadzór inwestorski?

Nadzór inwestorski to kompleksowa usługa zapewniająca wszechstronne zarządzanie oraz kontrolę nad przebiegiem procesu budowlanego. W ramach tej funkcji, nasza firma pełni kluczową rolę w monitorowaniu, koordynacji oraz nadzorowaniu różnych aspektów projektu, aby zapewnić jego zgodność z normami, przepisami oraz oczekiwaniami inwestora.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, nadzór inwestorski, czyli inspektor nadzoru inwestorskiego, jest nie tylko pomocny, ale wręcz niezbędny w procesie realizacji projektu. Naszym zadaniem jest zagwarantowanie, że prace budowlane są prowadzone zgodnie z projektem, uzgodnieniami, przepisami budowlanymi oraz normami jakościowymi. Działania inspektora obejmują także kontrolę postępów prac, koordynację różnych podwykonawców oraz reagowanie na ewentualne problemy i zmiany w trakcie realizacji.

Inspektor nadzoru inwestorskiego – kiedy go powołać?

Kiedy powołanie inspektora nadzoru inwestorskiego jest obowiązkowe? Ustawodawca określił szczególne przypadki, w których ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest obligatoryjne.

 1. Obiekty użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego: Na budowie obiektów o przeznaczeniu publicznym, takich jak: szkoły, szpitale, centra handlowe czy mieszkania zbiorowe, inspektor nadzoru inwestorskiego jest wymagany w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zgodności z normami.
 2. Obiekty wpisane do rejestru zabytków: Przy budowie, przebudowie lub remoncie obiektów wpisanych do rejestru zabytków, obowiązkowe jest ustanowienie inspektora nadzoru. Jego rola polega na dbaniu o zachowanie wartości historycznych i architektonicznych.
 3. Budynki o znacznej kubaturze: Na budowach obiektów o kubaturze większej lub równej 2500 m³, inspektor nadzoru inwestorskiego musi pełnić rolę stałego nadzoru, aby zapewnić zgodność z projektem i normami.
 4. Obiekty powyżej określonej wysokości: W przypadku budynków i budowli, których wysokość nad terenem przekracza określone wartości (np. 15 metrów), powołanie inspektora nadzoru inwestorskiego jest obligatoryjne.
 5. Obiekty w obszarach górniczych: Na terenach podlegających szkodom górniczym, inspektor nadzoru jest wymagany, aby zapewnić bezpieczne i zgodne z przepisami realizowanie prac budowlanych.
 6. Budynki zawierające pomieszczenia zagrożone wybuchem: W przypadku budowy obiektów zawierających pomieszczenia, w których istnieje ryzyko wybuchu, obecność inspektora nadzoru inwestorskiego jest nieodzowna ze względów bezpieczeństwa.
 7. Budowle mostowe: W przypadku projektowania i budowy mostów, inspektor nadzoru inwestorskiego jest obowiązkowy. Ze względu na specyficzne wymagania techniczne i bezpieczeństwo konstrukcji mostowych, obecność inspektora nadzoru ma kluczowe znaczenie w zapewnieniu prawidłowego wykonania prac.

Inspektor nadzoru inwestorskiego – specjalizacje

Nadzór nad budową odbywa się zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W firmie posiadamy doświadczoną kadrę inżynierów budownictwa specjalizujących się w różnych branżach. Dzięki temu możemy zapewnić kompleksowe i profesjonalne wsparcie na każdym etapie realizacji projektu.

Architektoniczna

Inspektor nadzoru inwestorskiego o specjalizacji architektonicznej jest ekspertem w dziedzinie estetyki i funkcjonalności projektowanych obiektów. Jego zadaniem jest monitorowanie zgodności prac budowlanych z projektem architektonicznym oraz dbanie o zachowanie właściwego wyglądu i detali.

Konstrukcyjno-budowlana

Inspektorzy nadzoru o specjalizacji konstrukcyjno-budowlanej posiadają głęboką wiedzę na temat materiałów, technologii oraz przepisów budowlanych. Ich rola obejmuje precyzyjną kontrolę nad wykonywanymi pracami konstrukcyjnymi, zapewnienie stabilności, trwałości i bezpieczeństwa projektu.

Elektryczna

Inspektorzy nadzoru o specjalizacji elektrycznej skupiają się na kontrolowaniu poprawności montażu oraz zabezpieczeń instalacji elektrycznych. Ich wiedza obejmuje przepisy bezpieczeństwa oraz standardy branżowe, by zapewnić bezpieczeństwo użytkowników i zgodność z normami.

Sanitarna

Nasz zespół inspektorów nadzoru specjalizujący się w dziedzinie instalacji sanitarnych jest kluczowy dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemów wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych. Jego zadaniem jest sprawdzanie, czy prace instalacyjne są zgodne z normami higienicznymi oraz technicznymi.

Drogowa

Nasz zespół inspektorów nadzoru o specjalizacji drogowej ma doświadczenie w monitorowaniu prac związanych z infrastrukturą drogową. Ich zadaniem jest sprawdzanie jakości materiałów, zgodności z projektem oraz przestrzegania norm dotyczących budowy i utrzymania dróg.

Hydrotechniczna

Inspektorzy nadzoru o specjalizacji hydrotechnicznej skupiają się na kontrolowaniu prac związanych z infrastrukturą wodną, taką jak budowa zbiorników, kanałów czy urządzeń ochrony przeciwpowodziowej. Ich zadaniem jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tych obiektów oraz zgodności z wymogami technicznymi.

Inspektor nadzoru inwestorskiego – dlaczego warto?

Włączenie inspektora nadzoru inwestorskiego to strategiczny krok dla udanej inwestycji. Jego obecność gwarantuje staranne nadzorowanie każdego etapu projektu budowlanego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego działa w imieniu inwestora, a jego rola to nie tylko egzekwowanie zgodności z przepisami i normami branżowymi, lecz także wyznaczanie wysokich standardów jakości. Dzięki jego doświadczeniu i ekspertyzie potencjalne błędy, opóźnienia i nieprawidłowości są minimalizowane. W rezultacie inwestycja rozwija się efektywnie i bezpiecznie, przynosząc satysfakcję i osiągając zamierzone cele.

Nadzór inwestorski – pełne wsparcie na rynku polskim

Specjalizujemy się we wsparciu dla inwestorów zagranicznych. Doświadczenie w obsłudze międzynarodowych inwestycji stanowi naszą przewagę. Zapewniamy profesjonalną obsługę w języku angielskim i niemieckim na najwyższym poziomie – to standard naszej firmy. Pomagamy przejść przez zawiłości polskich przepisów, umożliwiając płynne działanie.

Doświadczona kadra inżynierów dba o zgodność z normami, nawet w trudnych projektach. Współpracując z nami, zyskujesz profesjonalizm, precyzję i skuteczność – Twoje inwestycje realizowane są bezpiecznie i zgodnie z oczekiwaniami.

Ile kosztuje nadzór inwestorski?

Koszt nadzoru inwestorskiego jest uzależniony od wielu czynników. Decydującymi czynnikami są charakter i stopień skomplikowania projektu budowlanego. Różnorodność wymaganych specjalizacji inspektorów, takich jak architektoniczna, konstrukcyjno-budowlana, sanitarna, elektryczna, drogowa czy hydrotechniczna, ma wpływ na ostateczną cenę. Dodatkowo, ilość zaangażowanych inspektorów, zależnie od rozmiaru inwestycji, także wpływa na koszt.

Wartość inwestycji, zakres prac oraz specyfika budynku to kluczowe determinanty kosztu nadzoru inwestorskiego. Dlatego też, każdy projekt jest oceniany indywidualnie, aby dostosować koszty do unikalnych potrzeb i wymagań inwestora.

Poszukujesz nadzoru inwestorskiego?

Kontakt z naszej strony uzyskasz po przesłaniu wiadomości i danych kontaktowych.

Nadzór inwestorski z wykorzystaniem BIM

Czym jest BIM?

BIM, czyli modelowanie informacji o budowaniu (ang. Building Information Modeling), to zaawansowany system cyfrowego zarządzania danymi i informacjami dotyczącymi projektu budowlanego. Jest to trójwymiarowy model, który integruje dane geometryczne, techniczne i logistyczne związane z danym obiektem budowlanym.

Dzięki BIM, cały proces projektowania, budowy i eksploatacji jest kontrolowany w sposób spójny i efektywny. BIM umożliwia współpracę między różnymi specjalistami z branży budowlanej, poprawiając jakość projektu, minimalizując ryzyko błędów oraz przyczyniając się do oszczędności czasu i kosztów.

 

Jak BIM usprawnia nadzór inwestorski?

BIM rewolucjonizuje nadzór inwestorski. Najistotniejsze atuty systemu to:

 • Ścisła kontrola: BIM umożliwia śledzenie postępu prac w czasie rzeczywistym, co pozwala szybko reagować na zmiany i unikać opóźnień.
 • Wizualizacja 3D: Wirtualna wizualizacja projektu ułatwia analizę planów i identyfikację ewentualnych problemów.
 • Analizy i symulacje: BIM pozwala na przeprowadzanie zaawansowanych analiz, np. dotyczących wydajności energetycznej czy wad konstrukcyjnych, co pomaga w optymalizacji projektu.
 • Dokładność i zgodność: Nadzorca może porównywać rzeczywiste postępy prac z modelem BIM, co pomaga w identyfikacji ewentualnych niezgodności i błędów.
 • Łatwa komunikacja: Współdzielony model BIM ułatwia komunikację między zaangażowanymi stronami, minimalizując ryzyko błędów wynikających z nieaktualnych informacji.
 • Redukcja ryzyka: Wcześniejsze wykrywanie problemów pozwala na minimalizację ryzyka opóźnień i kosztów dodatkowych.
 • Pełna widoczność: Zespół nadzorujący ma dostęp do pełnej historii projektu, co ułatwia monitorowanie zmian i decyzji podjętych w toku realizacji.

  Nadzór inwestorski w oparciu o BIM

  Nasza usługa nadzoru inwestorskiego oparta na BIM to gwarancja, że Twój projekt będzie przebiegał płynnie, efektywnie i zgodnie z oczekiwaniami.

  Dzięki precyzyjnemu planowaniu, unikasz kosztownych niespodzianek i niepotrzebnych wydatków, osiągając maksymalną wartość z inwestycji.

  Masz pytania?+48 605 428 767

  Pełna obsługa inwestycji budowlanych
  Inspektor nadzoru
  Oferujemy pełnobranżowy nadzór inwestorski, który obejmuje szeroki zakres działań, w tym kontrolę jakości, harmonogramowanie prac, nadzór nad budżetem, oraz koordynację działań różnych specjalistów. Zapewniamy kompleksową ochronę interesów inwestora na każdym etapie projektu budowlanego.

  ZOBACZ WIĘCEJ

  Kierownik budowy

  Dostarczamy doświadczonego kierownika budowy, który precyzyjnie zarządza procesami budowlanymi, zapewniając harmonię, terminowość i jakość, a także minimalizując ryzyko i niepewność inwestycyjną.

  ZOBACZ WIĘCEJ

  Generalny wykonawca

  Jako generalny wykonawca, kompleksowo zarządzamy procesem budowy, integrując różnorodne aspekty projektu. Dzięki profesjonalnemu podejściu eliminujemy potencjalne komplikacje, oszczędzając czas i środki.

  ZOBACZ WIĘCEJ

  Kosztorys budowlany

  Przed rozpoczęciem projektu dostarczamy dokładne kosztorysy budowlane, zapewniające rzetelne oszacowanie kosztów. To kluczowy element planowania finansowego, przyczyniający się do skutecznej alokacji budżetu.

  ZOBACZ WIĘCEJ

  Opinie i ekspertyzy techniczne

  Nasze opinie i ekspertyzy techniczne stanowią niezawodne wsparcie w procesie decyzyjnym. Oferujemy rzetelną ocenę techniczną, umożliwiającą podejmowanie świadomych wyborów w kontekście inwestycji.

  ZOBACZ WIĘCEJ

  Inwestor zastępczy

  Jako inwestor zastępczy, reprezentujemy Twoje interesy na każdym etapie inwestycji. Zapewniamy kompleksową opiekę, minimalizując Twoje zaangażowanie operacyjne i zapewniając skuteczne zarządzanie projektem.

  ZOBACZ WIĘCEJ

  Zaprojektuj i wybuduj

  Oferujemy usługę projektowania i budowy, przenosząc Twoje koncepcje w rzeczywistość. Nasz zespół zrealizuje Twój projekt od wstępnych szkiców po finalne wykonanie, gwarantując spójność i jakość.

  ZOBACZ WIĘCEJ

  Kierownictwo robót

  Nasze doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi gwarantuje sprawną realizację prac zgodnie z normami i harmonogramem. Zapewniamy solidność i dokładność w każdym etapie.

  ZOBACZ WIĘCEJ