Construction Cost Estimate

The key to precise financial control of an investment

Managing construction project costs is one of the biggest challenges in the investment process within the construction sector. Optimizing construction costs is crucial for the financial success of any project.

We offer you the service of preparing an investor’s estimate – an estimate of the expected costs during project implementation.

NASZE REALIZACJEZobacz

Obsługiwane branże

Deweloperska

Produkcja i przemysł

Logistyczna

Handlowa

Rynek biurowy

Budownictwo indywidualne

Obiekty inżynieryjne

Obiekty sportowe

Budownictwo szkieletowe

Prefabrykacja

Przestrzeń publiczna

Masz pytania?+48 605 428 767

Construction Investment Estimate

A construction cost estimate is the primary financial document in the construction investment process. It provides a detailed cost calculation based on methods using bills of quantities or measurements. For an investor’s estimate, it serves as an estimate of the expenses expected during the project. Construction cost estimates come in various forms, scopes, and levels of detail and are essential at virtually every stage of the construction investment process.

Elements of a Construction Cost Estimate

A construction cost estimate is a comprehensive document, serving as a key tool in the planning, implementation, and control of construction investments. A precisely prepared estimate provides the investor with detailed information regarding cost structure and scope of work.

The investment estimate includes several crucial elements, such as:

  1. List of Works: Prepared according to the project, it specifies all necessary tasks to be performed on the construction site.
  2. Bill of Quantities: A detailed quantitative and qualitative description of individual tasks and materials used during the project.
  3. Material Costs: Accurate estimation of all necessary building materials, allowing for precise planning of purchases.
  4. Labor Costs: Specifies costs related to the construction crew’s wages, considering their number and working time.
  5. Description of Execution Technology: Details the methods of performing individual tasks, considering the stages and sequence of work.
  6. Cost Calculations: Contains detailed calculations of individual elements’ costs, including indirect and additional costs.
  7. Work Schedule: In some cases, the estimate may include a schedule detailing the planned time for each stage.

A precise and reliable construction cost estimate is not just a control tool; it also enables effective budget management, optimal resource planning, and efficient execution of work. For the investor, it serves as the basis for making decisions related to the construction project and as a tool for negotiating with contractors and suppliers.

Why Use Cost Estimation Services?

A precisely prepared construction cost estimate is a fundamental element of any successful investment. It is not only a list of anticipated expenses but also a tool for comprehensive budget control and efficient project management. Why invest in a professional construction cost estimate?

Full Financial Control: Allows detailed analysis and planning of all project-related costs, ensuring the investor has full control over expenses and avoids unforeseen costs.

Risk Minimization: Identifies potential issues during the planning stage, enabling early resolution and minimizing risks related to delays or excessive cost increases.

Efficient Project Management: Forms the basis for scheduling work and managing the project, allowing effective monitoring of progress and deadlines.

Accurate Documentation: ssential part of project documentation, useful for financing, obtaining permits, and handling disputes or changes during the investment.

Cost Optimization: Identifies potential savings and optimizes construction processes, leading to lower overall investment costs.

Investment Cost Estimate for Investors – Full Support in the Polish Market

Starting a construction investment in Poland, foreign investors often face unique challenges related to the local market, regulations, and fluctuating material and service prices. Our company understands these specifics and offers comprehensive support in creating a construction cost estimate. With our extensive experience and deep knowledge of the Polish market, we can create a realistic and precise estimate, providing a solid foundation for investment planning.

Our unique expertise allows us to identify potential financial and strategic risks associated with a project. We are familiar with local conditions, suppliers, and subcontractors, enabling us to estimate costs accurately. Additionally, we communicate fluently in English and German, eliminating language barriers and ensuring clear and efficient information exchange.

We are ready to support investors in the process of creating a construction cost estimate, providing not only precise calculations but also knowledge about the local market, regulations, and possible threats. We offer value that enables effective and successful financial management of the construction project, tailored to the specifics of the Polish market.

Cost Estimation Services Pricing

Construction cost estimates are essential tools in planning and executing construction projects. The price of cost estimation services depends on the project’s scale, complexity, and the investor’s requirements. Our company offers competitive and transparent rates for professional cost estimation services, tailored to each client’s individual needs.

For detailed pricing information, we encourage you to contact our team. If you have any questions or would like to use our services, you can also fill out the contact form by clicking here.

Do You Need a Construction Cost Estimate?
After receiving your message and contact details, we will get in touch regarding your investment.

Pełna obsługa inwestycji budowlanych
Inspektor nadzoru
Oferujemy pełnobranżowy nadzór inwestorski, który obejmuje szeroki zakres działań, w tym kontrolę jakości, harmonogramowanie prac, nadzór nad budżetem, oraz koordynację działań różnych specjalistów. Zapewniamy kompleksową ochronę interesów inwestora na każdym etapie projektu budowlanego.

ZOBACZ WIĘCEJ

Kierownik budowy

Dostarczamy doświadczonego kierownika budowy, który precyzyjnie zarządza procesami budowlanymi, zapewniając harmonię, terminowość i jakość, a także minimalizując ryzyko i niepewność inwestycyjną.

ZOBACZ WIĘCEJ

Generalny wykonawca

Jako generalny wykonawca, kompleksowo zarządzamy procesem budowy, integrując różnorodne aspekty projektu. Dzięki profesjonalnemu podejściu eliminujemy potencjalne komplikacje, oszczędzając czas i środki.

ZOBACZ WIĘCEJ

Kosztorys budowlany

Przed rozpoczęciem projektu dostarczamy dokładne kosztorysy budowlane, zapewniające rzetelne oszacowanie kosztów. To kluczowy element planowania finansowego, przyczyniający się do skutecznej alokacji budżetu.

ZOBACZ WIĘCEJ

Opinie i ekspertyzy techniczne

Nasze opinie i ekspertyzy techniczne stanowią niezawodne wsparcie w procesie decyzyjnym. Oferujemy rzetelną ocenę techniczną, umożliwiającą podejmowanie świadomych wyborów w kontekście inwestycji.

ZOBACZ WIĘCEJ

Inwestor zastępczy

Jako inwestor zastępczy, reprezentujemy Twoje interesy na każdym etapie inwestycji. Zapewniamy kompleksową opiekę, minimalizując Twoje zaangażowanie operacyjne i zapewniając skuteczne zarządzanie projektem.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zaprojektuj i wybuduj

Oferujemy usługę projektowania i budowy, przenosząc Twoje koncepcje w rzeczywistość. Nasz zespół zrealizuje Twój projekt od wstępnych szkiców po finalne wykonanie, gwarantując spójność i jakość.

ZOBACZ WIĘCEJ

Kierownictwo robót

Nasze doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi gwarantuje sprawną realizację prac zgodnie z normami i harmonogramem. Zapewniamy solidność i dokładność w każdym etapie.

ZOBACZ WIĘCEJ

Selected Projects

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Bez względu na skalę projektu, gwarantujemy kompleksową obsługę w obszarze budowlanym.

Twój projekt jest dla nas priorytetem – z nami zyskujesz efektywne i innowacyjne rozwiązania, które przekładają się na wartość Twoich inwestycji.