Logistyka

SBS to sprawdzony i rzetelny partner w kompleksowej realizacji inwestycji logistycznych.

Na każdym etapie realizacji wielkopowierzchniowych hal przemysłowych na potrzeby logistyki odnosimy się do konkretnych celów i potrzeb Inwestora, działając zgodnie z najwyższymi standardami branżowymi. Dbamy o to, aby inwestycje były realizowane efektywnie, zgodnie z harmonogramem, bezpiecznie i z pełnym zrozumieniem unikatowych potrzeb technologicznych. Nasze strategiczne podejście do realizacji zadań na każdym etapie inwestycji przekłada się na wymierne korzyści Inwestora.

Efektywne wykorzystanie kapitału i przyspieszenie realizacji celów biznesowych

Nasze doświadczenie w zarządzaniu projektami budowy wielkopowierzchniowych hal na cele logistyczne umożliwia nam jak najbardziej optymalne wykorzystanie powierzonych środków kapitałowych Inwestora.

Wzrost Efektywności Operacyjnej – Najnowsze Technologie

Dostęp do najnowszych technologii umożliwia pełne zoptymalizowanie procesów, co skutkuje wzrostem wydajności o 20% w porównaniu do tradycyjnych metod, a co za tym idzie zmniejszeniem kosztów operacyjnych.

Realizowane usługi

Nadzór inwestorski

Kierownik budowy

Generalny wykonawca

Kosztorys budowlany

Opinie i ekspertyzy techniczne

Inwestor zastępczy

Zaprojektuj i wybuduj

Masz pytania?Wyślij wiadomość

Building Information Modeling (BIM)

Umożliwia prezentację obiektu 3D wraz z danymi poszczególnych elementów.

Wspomaga monitorowanie postępu prac, identyfikacji ewentualnych błędów czy kolizji już na etapie projektowania, co przekłada się na skrócenie czasu wykonania prac i redukcję kosztów.

Wspomaga generalnego wykonawcę w efektywnym zarządzaniu projektem, ułatwiając współpracę z podwykonawcami oraz precyzyjne monitorowanie kosztów.

Internet Rzeczy (IoT)

Monitorowanie warunków budowlanych, takich jak wilgotność, temperatura czy naprężenia strukturalne.

IoT dostarcza nadzorowi budowlanemu real-time danych dotyczących postępu prac, a także warunków środowiskowych na placu budowy. To z kolei przekłada się na szybsze podejmowanie decyzji i eliminację ewentualnych zagrożeń.

Integracja danych z IoT pozwala generalnemu wykonawcy na bieżące monitorowanie efektywności procesów, optymalizację logistyki i skuteczne zarządzanie zasobami.

Technologie Scanningu Laserowego

Precyzyjne zbieranie danych dotyczących topografii terenu, struktury istniejących obiektów, co wspomaga dokładne planowanie budowy.

Kontrolowanie jakości wykonanych prac, dokładna analiza strukturalna, monitorowanie deformacji obiektów.

Wsparcie w przygotowywaniu realistycznych planów budowy, dokładne sprawdzanie zgodności wykonanych prac z projektem.

Platformy Zarządzania Projektem

Efektywne zarządzanie dokumentacją projektową, komunikacja zespołowa i monitorowanie postępu prac.

Dostęp do bieżących informacji, harmonogramów i raportów, co skraca czas reakcji na zmiany czy problemy.

Narzędzie do skutecznego planowania, zarządzania zasobami i komunikacji z całym zespołem projektowym.

Rozszerzona Rzeczywistość

Wizualizacja projektu w 3D ułatwia zrozumienie przestrzeni i identyfikację potencjalnych problemów oraz ocenę zgodności z projektem.

Kontrola wpływu poszczególnych elementów na funkcjonalność i estetykę budynku.

Integracja AR i VR z systemami zarządzania projektem pozwala na bieżącą wymianę informacji między zespołem inżynierów, nadzorem budowlanym i generalnym wykonawcą. To sprawniejsza komunikacja, skracająca czas reakcji na zmiany oraz umożliwiająca lepsze zrozumienie skomplikowanych kwestii konstrukcyjnych.

 

Budowa Centrum Logistycznego – Skuteczne Zarządzanie Ryzykiem

W procesie budowy hali wielkopowierzchniowej skuteczne zarządzanie ryzykiem stanowi kluczową część inżynieryjnej strategii projektowej. Identyfikacja, ocena i skoordynowane zarządzanie potencjalnymi zagrożeniami są nieodzowne dla zapewnienia optymalnego wyniku projektu zarówno pod względem technicznym, jak i ekonomicznym.

Elementy zarządzania ryzykiem

Analiza ryzyka na wczesnym etapie

Dokładna identyfikacja zagrożeń inżynieryjnych

Elastyczność projektu w odpowiedzi na zmienne warunki

Wykorzystanie nowoczesnych technologii

Koordynacja zespołu inżynieryjnego

Monitoring i raportowanie

Wdrażanie strategii minimalizujących skutki zagrożeń

Elastyczność

Dopasowując usługi dla unikalnych wymagań każdej inwestycji, masz pewność, że wspólnie tworzymy strategię i działania, które skierują Twój projekt na drogę sukcesu.

Doświadczenie

Nasze szerokie doświadczenie zdobyte na rzeczywistych projektach logistycznych pozwala nam dostarczać praktyczne i efektywne rozwiązania, które przynoszą mierzalne korzyści.

Kompleksowość

Nasza oferta obejmuje pełen zakres usług, od nadzoru inwestorskiego po ekspertyzy techniczne. Dzięki temu zapewniamy spójność, skuteczność i oszczędność czasu.

Partnerstwo

Tworzymy partnerskie relacje, gdzie Twoje cele stają się naszymi priorytetami. Dostarczamy wsparcie, wiedzę i rozwiązania, które umacniają Twoją pozycję w branży logistycznej.

NASZE REALIZACJEZobacz

Masz pytania?Wyślij wiadomość

Nadzór inwestorski w branży logistycznej

Nasza firma oferuje kompleksowy nadzór inwestorski dla projektów w branży logistycznej. Dzięki naszemu doświadczonemu zespołowi nadzorujemy każdy etap inwestycji, dbając o terminy, jakość oraz zgodność z planem. Naszym celem jest zapewnienie inwestorom spokoju i pewności, że ich projekty logistyczne są w najlepszych rękach.

Kierownik budowy dla inwestycji logistycznych

Nasi doświadczeni kierownicy budowy specjalizują się w realizacji obiektów logistycznych. Zarządzają brygadami roboczymi, dbając o efektywność i terminowość prac. Jako eksperci w dziedzinie logistyki budowlanej, przekształcamy plany projektów w rzeczywistość, dostarczając solidne i funkcjonalne obiekty.

Generalny wykonawca hali

Jako generalny wykonawca jesteśmy w stanie kompleksowo zrealizować projekty logistyczne od A do Z. Dostarczamy kompleksowe rozwiązania budowlane, począwszy od projektu, poprzez budowę aż po finalne wykończenia. Dzięki nam, inwestorzy logistyczni mogą mieć pewność, że ich inwestycje są prowadzone sprawnie i zgodnie z założonym budżetem.

Kosztorys budowlany hali

Nasi specjaliści ds. kosztorysowania przygotują szczegółowy kosztorys dla projektów logistycznych. Dzięki dokładnym obliczeniom inwestorzy będą mieli jasny obraz kosztów całej inwestycji. Nasze usługi kosztorysowe pozwalają na optymalizację budżetu inwestora.

Opinie i ekspertyzy techniczne dla branży logistycznej

Nasza firma świadczy usługi w zakresie opinii i ekspertyz technicznych dla obiektów logistycznych. Nasi eksperci przeprowadzą dokładne badania i oceny, dostarczając inwestorom niezbędnych informacji dotyczących stanu technicznego oraz ewentualnych modernizacji lub poprawek.

Zaprojektuj i wybuduj

Nasza firma oferuje usługę “Zaprojektuj i Wybuduj” jako kompleksowe rozwiązanie dla inwestorów logistycznych. Odpowiadamy za cały proces, począwszy od projektowania, przez koordynację działań budowlanych, aż po oddanie gotowego obiektu. To efektywna i pewna ścieżka do realizacji projektów logistycznych.

Kierownictwo robót

Nasi doświadczeni kierownicy robót to klucz do skutecznej realizacji projektów logistycznych. Nadzorują pracę brygad budowlanych, dbając o zgodność z projektami oraz terminowość. Dzięki ich profesjonalizmowi, inwestorzy mogą być pewni efektywnej realizacji projektu.

Profesjonalne rozwiązania dla różnych obiektów

Nasza firma oferuje profesjonalne rozwiązania budowlane dostosowane do różnorodnych obiektów logistycznych. Współpracujemy z inwestorami w sektorze logistyki, dostarczając kompleksowe usługi budowlane dla takich obiektów, jak:
1. Centra Dystrybucyjne i Magazyny

Dzięki naszym rozwiązaniom budowlanym, inwestorzy mogą zyskać nowoczesne i efektywne centra dystrybucyjne oraz magazyny, które zapewniają optymalizację procesów logistycznych.

2. Terminale transportowe
Wspieramy budowę terminali przeładunkowych, umożliwiające skuteczne zarządzanie przewozem towarów i pasażerów. Nasze rozwiązania uwzględniają potrzeby związane z infrastrukturą transportową i logistyką.

3. Hale produkcyjne

Realizujemy projekty hal produkcyjnych, dostosowanych do specyfiki produkcji przemysłowej. Nasze obiekty umożliwiają sprawną produkcję i magazynowanie produktów.

4. Obiekty portowe i lotniskowe

Wspieramy rozwój infrastruktury portów morskich, lotnisk oraz terminali kontenerowych. Nasze rozwiązania uwzględniają specjalistyczne wymagania związane z obsługą transportu towarów i pasażerów.

5. Centra logistyczne i Cross-Docking

Tworzymy centra logistyczne oraz obiekty typu cross-docking, które są kluczowe dla efektywnej dystrybucji towarów.

6. Parki logistyczne

Projektujemy i realizujemy parki logistyczne, tworząc przestrzeń dla różnych firm logistycznych i magazynowych.

Nieustannie dostosowujemy nasze usługi do dynamicznie zmieniających się potrzeb branży logistycznej. Nasz zespół doświadczonych specjalistów oraz głęboka wiedza branżowa pozwalają nam dostarczać inwestorom rozwiązania budowlane, które spełniają najwyższe standardy jakości i efektywności. Dzięki naszemu wsparciu, inwestorzy w sektorze logistyki mogą realizować swoje projekty z pewnością sukcesu.

Początek to rozmowa o projekcie

W branży logistycznej oferujemy kompleksowe wsparcie, które pomoże Ci skutecznie zrealizować Twój projekt.

Nasz zespół ekspertów dostosuje ofertę do Twoich indywidualnych potrzeb i zagwarantuje sukces Twojego przedsięwzięcia. Jesteśmy gotowi, aby pomóc Ci zrealizować Twoje cele w branży logistycznej.

Profesjonalna obsługa inwestorów zagranicznych

Jesteśmy świadomi, że inwestycje budowlane często przyciągają klientów z zagranicy, dlatego skupiamy się na zapewnieniu profesjonalnej obsługi w języku angielskim i niemieckim.

Pełna obsługa inwestycji budowlanych
Inspektor nadzoru
Oferujemy pełnobranżowy nadzór inwestorski, który obejmuje szeroki zakres działań, w tym kontrolę jakości, harmonogramowanie prac, nadzór nad budżetem, oraz koordynację działań różnych specjalistów. Zapewniamy kompleksową ochronę interesów inwestora na każdym etapie projektu budowlanego.

ZOBACZ WIĘCEJ

Kierownik budowy

Dostarczamy doświadczonego kierownika budowy, który precyzyjnie zarządza procesami budowlanymi, zapewniając harmonię, terminowość i jakość, a także minimalizując ryzyko i niepewność inwestycyjną.

ZOBACZ WIĘCEJ

Generalny wykonawca

Jako generalny wykonawca, kompleksowo zarządzamy procesem budowy, integrując różnorodne aspekty projektu. Dzięki profesjonalnemu podejściu eliminujemy potencjalne komplikacje, oszczędzając czas i środki.

ZOBACZ WIĘCEJ

Kosztorys budowlany

Przed rozpoczęciem projektu dostarczamy dokładne kosztorysy budowlane, zapewniające rzetelne oszacowanie kosztów. To kluczowy element planowania finansowego, przyczyniający się do skutecznej alokacji budżetu.

ZOBACZ WIĘCEJ

Opinie i ekspertyzy techniczne

Nasze opinie i ekspertyzy techniczne stanowią niezawodne wsparcie w procesie decyzyjnym. Oferujemy rzetelną ocenę techniczną, umożliwiającą podejmowanie świadomych wyborów w kontekście inwestycji.

ZOBACZ WIĘCEJ

Inwestor zastępczy

Jako inwestor zastępczy, reprezentujemy Twoje interesy na każdym etapie inwestycji. Zapewniamy kompleksową opiekę, minimalizując Twoje zaangażowanie operacyjne i zapewniając skuteczne zarządzanie projektem.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zaprojektuj i wybuduj

Oferujemy usługę projektowania i budowy, przenosząc Twoje koncepcje w rzeczywistość. Nasz zespół zrealizuje Twój projekt od wstępnych szkiców po finalne wykonanie, gwarantując spójność i jakość.

ZOBACZ WIĘCEJ

Kierownictwo robót

Nasze doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi gwarantuje sprawną realizację prac zgodnie z normami i harmonogramem. Zapewniamy solidność i dokładność w każdym etapie.

ZOBACZ WIĘCEJ