poznan-kosztorysowanie

Każda inwestycja budowlana wiąże się z finansowaniem. Ogromnie ważne jest ustalenie budżetu inwestycji i opracowanie kosztorysu inwestorskiego
co w powiązaniu z koncepcją projektową daje pogląd i odpowiedź co do finansowania.

Nasza firma współpracuje z kosztorysantami poszczególnych branż. Dysponujemy również odpowiednimi narzędziami obliczeniowymi, które pozwalają wycenić realnie Państwa inwestycję zgodnie ze stawkami rynkowymi.